Microsoft.PowerShell.SecretStore

Místní trezor rozšíření zabezpečeného úložiště pro modul Microsoft.PowerShell.SecretManagement

Poznámka

Tento modul je podporovaný v rámci tradičních smluv o podpoře Microsoftu, včetně placené podpory, smluv Microsoft Enterprise a Microsoft Software Assurance. Podporu PowerShellu můžete zaplatit také tak, že si pro váš problém vytvoříte žádost o podporu. Sdělte problémy ve zdrojovém úložišti pomocí tlačítka Tento produkt v části Váš názor v dolní části stránky.

Microsoft.PowerShell.SecretStore

Get-SecretStoreConfiguration

Returns SecretStore configuration information.

Reset-SecretStore

Resets the SecretStore by deleting all secret data and configuring the store with default options.

Set-SecretStoreConfiguration

Configures the SecretStore.

Set-SecretStorePassword

Replaces the current SecretStore password with a new one.

Unlock-SecretStore

Unlocks SecretStore with the provided password.