Sdílet prostřednictvím


New-Guid

Vytvoří identifikátor GUID.

Syntax

New-Guid []

Description

Rutina New-Guid vytvoří náhodný globálně jedinečný identifikátor (GUID). Pokud potřebujete jedinečné ID ve skriptu, můžete podle potřeby vytvořit identifikátor GUID.

Příklady

Příklad 1: Vytvoření nového identifikátoru GUID

New-Guid

Tento příkaz vytvoří náhodný identifikátor GUID. Případně můžete výstup této rutiny uložit do proměnné, která se použije jinde ve skriptu.

Výstupy

Guid

Tato rutina vrátí identifikátor GUID.

Poznámky

Rutina vytvoří univerzální jedinečný identifikátor (UUID) verze 4. Další informace naleznete v tématu System.Guid.NewGuid.