Microsoft.WSMan.Management

Tato část obsahuje témata nápovědy pro rutiny nainstalované s modulem PowerShell Microsoft.WSMan.Management. Modul WSMan obsahuje rutiny a zprostředkovatele, kteří spravují protokol WS-Management v PowerShellu.

Tento modul je k dispozici pouze na platformě Windows.

Microsoft.WSMan.Management

Connect-WSMan

Connects to the WinRM service on a remote computer.

Disable-WSManCredSSP

Disables CredSSP authentication on a computer.

Disconnect-WSMan

Disconnects the client from the WinRM service on a remote computer.

Enable-WSManCredSSP

Enables Credential Security Support Provider (CredSSP) authentication on a computer.

Get-WSManCredSSP

Gets the Credential Security Support Provider-related configuration for the client.

Get-WSManInstance

Displays management information for a resource instance specified by a Resource URI.

Invoke-WSManAction

Invokes an action on the object that is specified by the Resource URI and by the selectors.

New-WSManInstance

Creates a new instance of a management resource.

New-WSManSessionOption

Creates session option hash table to use as input parameters for WS-Management cmdlets.

Remove-WSManInstance

Deletes a management resource instance.

Set-WSManInstance

Modifies the management information that is related to a resource.

Set-WSManQuickConfig

Configures the local computer for remote management.

Test-WSMan

Tests whether the WinRM service is running on a local or remote computer.