Sdílet prostřednictvím


Switch-PowerBIEncryptionKey

Přepněte šifrovací klíč pro pracovní prostory Power BI přiřazené ke kapacitě.

Syntax

Switch-PowerBIEncryptionKey
      -Name <String>
      -KeyVaultKeyUri <String>
      [<CommonParameters>]

Description

Otočte klíč vlastněný zákazníkem pro tenanta. Ujistěte se, že je aktuální šifrovací klíč a nová verze klíče platná. Udělte oprávnění k zalamování a odkryvování klíčů pro služba Power BI v Azure Key Vault.

Před spuštěním tohoto příkazu se ujistěte, že se přihlásíte pomocí Connect-PowerBIServiceAccount. Tato rutina vyžaduje, aby volající uživatel byl správcem tenanta služba Power BI.

Příklady

Příklad 1

PS C:\> Switch-PowerBIEncryptionKey -Name 'Contoso Sales' -KeyVaultKeyUri 'https://contoso-vault2.vault.azure.net/keys/ContosoKeyVault/b2ab4ba1c7b341eea5ecaaa2wb54c4d2'

Parametry

-KeyVaultKeyUri

Identifikátor URI na verzi klíče Azure Key Vault, který se má použít. Podporuje pouze klíč 4096 bajtů.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Name

Název šifrovacího klíče.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Vstupy

None

Výstupy

Microsoft.PowerBI.Common.Api.Encryption.EncryptionKey