New-PowerBIColumn

Vytvoří nový objekt sloupce Power BI.

Syntax

New-PowerBIColumn
   -Name <String>
   -DataType <PowerBIDataType>
   [<CommonParameters>]

Description

Zahájí vytvoření nového objektu sloupce Power BI. Sloupce jsou stavební bloky pro vytvoření objektu tabulky.

Příklady

Příklad 1

PS C:\>$col1 = New-PowerBIColumn -Name ID -DataType Int64
PS C:\>$col2 = New-PowerBIColumn -Name Data -DataType String
PS C:\>$table1 = New-PowerBITable -Name SampleTable1 -Columns $col1,$col2
PS C:\>
PS C:\>$col3 = New-PowerBIColumn -Name ID -DataType Int64
PS C:\>$col4 = New-PowerBIColumn -Name Date -DataType DateTime
PS C:\>$col5 = New-PowerBIColumn -Name Detail -DataType String
PS C:\>$col6 = New-PowerBIColumn -Name Result -DataType Double
PS C:\>$table2 = New-PowerBITable -Name SampleTable2 -Columns $col3,$col4,$col5,$col6
PS C:\>
PS C:\>$dataset = New-PowerBIDataSet -Name SampleDataSet -Tables $table1,$table2
PS C:\>
PS C:\>Add-PowerBIDataSet -DataSet $dataset

Tento příklad vytvoří instanci tabulky se dvěma sloupci a další tabulkou se čtyřmi sloupci a vytvoří instanci datové sady. Pak vytvoří datovou sadu v Power BI.

Parametry

-DataType

Typ sloupce.

Type:PowerBIDataType
Accepted values:Int64, Double, Boolean, DateTime, String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Name

Název sloupce

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Výstupy

Microsoft.PowerBI.Common.Api.Datasets.Column