PSScriptAnalyzer

PSScriptAnalyzer je nástroj pro kontrolu statického kódu pro moduly a skripty PowerShellu. PSScriptAnalyzer kontroluje kvalitu kódu PowerShellu spuštěním sady pravidel.

Poznámka

Podpora modulu je omezená. Uveďte prosím problémy ve zdrojovém úložišti pomocí tlačítka Tento produkt v části Váš názor v dolní části stránky.

PSScriptAnalyzer

Get-ScriptAnalyzerRule

Gets the script analyzer rules on the local computer.

Invoke-Formatter

Formats a script text based on the input settings or default settings.

Invoke-ScriptAnalyzer

Evaluates a script or module based on selected best practice rules