Sdílet prostřednictvím


Get-RdsTenantGroup

Získá skupiny tenantů, které jsou pro uživatele autorizované.

Syntax

Get-RdsTenantGroup
   [-Name <String>]
   [<CommonParameters>]

Description

Rutina Get-RdsTenantGroup získá skupiny tenantů, které jsou pro uživatele autorizované. Pokud nezadáte skupinu tenantů, vrátí tato rutina všechny skupiny tenantů autorizované pro aktuálního uživatele.

Příklady

Příklad 1: Získání konkrétní skupiny tenantů

PS C:\> Get-RdsTenantGroup -Name "Contoso Tenant Group"

TenantGroupName       Description  FriendlyName
---------------       -----------  ------------
Contoso Tenant Group

Tento příkaz získá zadanou skupinu tenantů v aktuálním kontextu. Skupina tenantů se zobrazí jenom v případě, že tenant existuje v aktuálním kontextu a aktuální uživatel je správně autorizovaný.

Parametry

-Name

Název skupiny tenantů.

Type:String
Aliases:TenantGroupName
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Vstupy

System.String

Výstupy

Microsoft.RDInfra.RDManagementData.RdMgmtTenantGroup