Sdílet prostřednictvím


Remove-RdsRemoteApp

Odebere RemoteApp ze skupiny aplikací.

Syntax

Remove-RdsRemoteApp
   [-TenantName] <String>
   [-HostPoolName] <String>
   [-AppGroupName] <String>
   [-Name] <String>
   [<CommonParameters>]

Description

Rutina Remove-RdsRemoteApp odebere (nebo zruší publikování) programu RemoteApp ze zadané skupiny aplikací. Tato rutina neodstraní spustitelný soubor programu.

Příklady

Příklad 1

PS C:\> Remove-RdsRemoteApp -TenantName "contoso" -HostPoolName "contosoHostPool" -AppGroupName "officeApps" -Name "PowerPoint"

Parametry

-AppGroupName

Název skupiny aplikací.

Type:String
Position:2
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-HostPoolName

Název fondu hostitelů.

Type:String
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Name

Název aplikace RemoteApp.

Type:String
Aliases:RemoteAppName
Position:3
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TenantName

Název tenanta.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Vstupy

System.String

Výstupy

System.Object