Sdílet prostřednictvím


Remove-RdsTenant

Odebere tenanta.

Syntax

Remove-RdsTenant
      [-Name] <String>
      [<CommonParameters>]

Description

Rutina Remove-RdsTenant odebere tenanta v aktuálním kontextu. Před spuštěním tohoto příkazu musíte nejprve odebrat všechny fondy hostitelů přidružené k tenantovi.

Příklady

Příklad 1

PS C:\> Remove-RdsTenant -Name "contoso"

Tento příkaz odebere tenanta v aktuálním kontextu.

Parametry

-Name

Název tenanta.

Type:String
Aliases:TenantName
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Vstupy

System.String

Výstupy

System.Object