Zobrazení informací o chybě

Toto téma popisuje způsoby, jak můžou uživatelé zobrazit informace o chybě.

Pokud vaše rutina narazí na chybu, zobrazí se ve výchozím nastavení informace o chybě, která bude vypadat jako u následujícího výstupu chyby.

$ stop-service lanmanworkstation
You do not have sufficient permissions to stop the service Workstation.

Uživatelé ale mohou zobrazit chyby podle kategorie nastavením $ErrorView proměnné na "CategoryView" . Zobrazení kategorií zobrazuje konkrétní informace z záznamu chyby, nikoli text s popisem chyby. Toto zobrazení může být užitečné, pokud máte dlouhý seznam chyb, které byste měli zkontrolovat. V zobrazení kategorií se zobrazí předchozí chybová zpráva, jak je znázorněno níže.

$ $ErrorView = "CategoryView"
$ stop-service lanmanworkstation
CloseError: (System.ServiceProcess.ServiceController:ServiceController) [stop-service], ServiceCommandException

další informace o kategoriích chyb naleznete v tématu Windows PowerShell záznamů o chybách.

Viz také

Záznamy chyb Windows PowerShellu

Vytvoření rutiny Windows PowerShellu