Kurz SelectStr

V této části najdete kurz pro vytvoření rutiny Select-Str, která se velmi podobá rutině Select-String poskytované Windows PowerShell. Tento kurz poskytuje fragmenty kódu, které ilustrují, jak jsou rutiny implementovány, a vysvětlení kódu.

Téma v tomto kurzu

Vytvoření rutiny pro přístup k úložišti dat Tato část popisuje, jak vytvořit rutinu, která vybere řetězce, které jsou v souboru nebo objektu.

Viz také

Vytvoření rutiny pro přístup k úložišti dat

Sada SDK Windows PowerShellu