Element chyba CustomControl pro GroupBy

Definuje vlastní ovládací prvek, který zobrazuje novou skupinu.

Schéma

  • Konfigurační element
  • Element ViewDefinitions
  • Zobrazit element
  • GroupBy – element
  • Element chyba CustomControl

Syntax

<CustomControl>
  <CustomEntries>...</CustomEntries>
<CustomControl>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element CustomControl elementu. Můžete zadat libovolný počet podřízených elementů a uvést je v libovolném pořadí.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Element Popis
Element CustomEntries pro chyba CustomControl pro GroupBy Požadovaný element.

Poskytuje definice pro ovládací prvek.

Nadřazené elementy

Element Popis
Element GroupBy pro zobrazení definuje způsob, jakým Windows PowerShell zobrazuje novou skupinu objektů.

Poznámky

Viz také

Element CustomEntries pro chyba CustomControl pro GroupBy

Element GroupBy pro zobrazení

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu