Element CustomEntries pro CustomControl pro View

Poskytuje definice zobrazení vlastního ovládacího prvku. Zobrazení vlastního ovládacího prvku musí obsahovat jednu nebo více definic.

Schéma

  • Element konfigurace
  • ViewDefinitions Element
  • View Element
  • CustomControl Element
  • CustomEntries Element

Syntax

<CustomEntries>
  <CustomEntry>...</CustomEntry>
</CustomEntries>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené elementy a nadřazený prvek CustomControlEntries elementu. Musíte zadat jeden nebo více podřízených elementů.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Element Popis
Element CustomEntry pro CustomEntries pro View Požadovaný element.

Poskytuje definici zobrazení vlastního ovládacího prvku.

Nadřazené elementy

Element Popis
Element CustomControl pro View Požadovaný element.

Definuje vlastní formát ovládacího prvku pro zobrazení.

Poznámky

Ve většině případů má ovládací prvek pouze jednu definici, která je definována v jednom CustomEntry prvku. Pokud však chcete použít stejný ovládací prvek k zobrazení různých objektů rozhraní .NET, je možné mít více definic. V těchto případech můžete definovat CustomEntry element pro každý objekt nebo sadu objektů.

Viz také

Element CustomControl pro View

Element CustomEntry pro CustomEntries pro View

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu