Formátování zobrazených dat

Můžete určit, jak se jednotlivé datové body v zobrazení Seznam, Tabulka nebo Široké zobrazí. Element můžete použít při definování položek zobrazení, nebo můžete použít element k volání FormatString ScriptBlock metody na FormatString data.

Použití elementu FormatString

V následujícím příkladu je hodnota vlastnosti objektu TotalProcessorTime System.Diagnostics.Process formátována pomocí elementu FormatString. vlastnost TotalProcessorTime

<TableColumnItem>
  <PropertyName>TotalProcessorTime</PropertyName>
  <FormatString>{0:MMM}{0:dd}{0:HH}:{0:mm}</FormatString>
</TableColumnItem>