Element ItemSelectionCondition pro ExpressionBinding pro chyba CustomControl

Definuje podmínku, která musí existovat, aby se tento ovládací prvek mohl použít. Počet podmínek výběru, které lze zadat pro položku ovládacího prvku, není nijak omezený. Tento prvek je použit při definování vlastního zobrazení ovládacího prvku.

Schéma

 • Konfigurační element
 • Element ViewDefinitions
 • Zobrazit element
 • Element chyba CustomControl
 • Element CustomEntries
 • Element CustomEntry
 • Element CustomItem
 • Element ExpressionBinding
 • Element ItemSelectionCondition

Syntax

<ItemSelectionCondition>
 <PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>
 <ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>
</ItemSelectionCondition>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element ItemSelectionCondition elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Element Popis
Element PropertyName pro ItemSelectionCondition pro chyba CustomControl pro zobrazení (Format Volitelný element.

Určuje vlastnost rozhraní .NET, která spouští podmínku.
Element ScriptBlock pro ItemSelectionCondition pro chyba CustomControl pro zobrazení Volitelný element.

Určuje skript, který aktivuje podmínku.

Nadřazené elementy

Element Popis
Element ExpressionBinding pro CustomItem pro chyba CustomControl pro zobrazení Definuje data zobrazená ovládacím prvkem.

Poznámky

Pro tuto podmínku můžete zadat jeden název vlastnosti nebo skript, ale nelze je zadat současně.

Viz také

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu

Element ExpressionBinding pro CustomItem pro chyba CustomControl pro zobrazení