Element PropertyName pro SelectionCondition pro ovládací prvky pro konfiguraci

Určuje vlastnost rozhraní .NET, která spouští podmínku. Pokud je tato vlastnost přítomna nebo když je vyhodnocena jako true , je splněna podmínka a je použita položka. Tento prvek se používá při definování společného ovládacího prvku, který mohou být použity všemi zobrazeními v souboru formátování.

Schéma

  • Konfigurační element
  • Controls – element
  • Control – element
  • Element chyba CustomControl
  • Element CustomEntries
  • Element CustomEntry
  • Element EntrySelectedBy
  • Element SelectionCondition
  • PropertyName – element

Syntax

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element PropertyName elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro ovládací prvky konfigurace Definuje podmínku, která musí existovat pro použití definice běžného ovládacího prvku.

Textová hodnota

Zadejte název vlastnosti rozhraní .NET.

Poznámky

Podmínka výběru musí určovat alespoň jeden název vlastnosti nebo skript, ale nemůže současně zadat obojí. Další informace o tom, jak se dají podmínky výběru použít, najdete v tématu definování podmínek pro zobrazení dat.

Viz také

Element SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro ovládací prvky konfigurace

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu