Element ScriptBlock pro SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro ListControl

Určuje skript, který aktivuje podmínku. Při vyhodnocování tohoto skriptu na je true splněna podmínka a je použita položka seznamu.

Schéma

  • Konfigurační element
  • Element ViewDefinitions
  • Zobrazit element
  • Element ListControl
  • Element ListEntries
  • Element ListEntry
  • Element EntrySelectedBy
  • Element SelectionCondition
  • Element ScriptBlock

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element ScriptBlock elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro ListEntry Definuje podmínku, která musí existovat pro tuto položku seznamu, která se má použít.

Textová hodnota

Zadejte skript, který se vyhodnocuje.

Poznámky

Podmínka výběru musí určovat alespoň jeden název skriptu nebo vlastnosti, který se má vyhodnotit, ale nemůže současně zadat obojí. (Další informace o tom, jak lze použít podmínky výběru, naleznete v tématu definování podmínek pro použití položky zobrazení nebo položky.)

Další informace o ostatních součástech zobrazení seznamu naleznete v tématu zobrazení seznamu.

Viz také

Element ListEntry

Element PropertyName pro SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro ListEntry

Element SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro ListEntry

Zobrazení seznamu

Definování podmínek pro použití položky zobrazení nebo položky

zápis Windows PowerShell formátování a souboru typů