Element SelectionSetName pro SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro EnumerableExpansion

Určuje sadu typů .NET, které aktivují podmínku. Pokud existuje kterýkoli z typů v této sadě, je splněna podmínka.

Schéma

  • Element konfigurace
  • DefaultSettings Element
  • EnumerableExpansions Element
  • EnumerableExpansions Element
  • EntrySelectedBy Element
  • SelectionCondition Element
  • SelectionSetName Element

Syntax

<SelectionSetName>NameofSelectionSet</SelectionSetName>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený prvek SelectionSetName elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro EnumerableExpansion Definuje podmínku, která musí existovat pro rozbalení objektů kolekce této definice.

Textová hodnota

Zadejte název sady výběru.

Poznámky

Podmínka výběru může zadat sadu výběru nebo typ .NET, ale nemůže zadat obojí. Další informace o tom, jak používat podmínky výběru, najdete v tématu Definování podmínek pro zobrazení dat.

Sady výběru jsou běžné skupiny objektů .NET, které lze použít v jakémkoli zobrazení, které formátovací soubor definuje. Další informace o vytváření a odkazování na sady výběrů najdete v tématu Definování sad výběrů.

Viz také

Definování sad výběru

Element SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro EnumerableExpansion

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu