Sdílet prostřednictvím


Přístupnost prostředí Windows PowerShell ISE

Toto téma popisuje funkce přístupnosti integrovaného skriptovacího prostředí (ISE) windows PowerShellu, které vám můžou pomoct.

Společnost Microsoft se zavázala usnadnit používání svých produktů a služeb všem uživatelům. Následující témata obsahují informace o funkcích, produktech a službách, díky kterým je prostředí Windows PowerShell ISE přístupnější pro osoby s postižením.

Kromě funkcí a nástrojů pro usnadnění přístupu v systému Microsoft Windows zpřístupňuje prostředí Windows PowerShell ISE osobám s postižením následující funkce:

  • Klávesové zkratky

  • Tabulka obarvení syntaxe a možnost upravit několik dalších nastavení barev pomocí objektu skriptování $psISE.Options .

  • Změna velikosti textu

Změna velikosti a umístění podokna konzoly a skriptů

Pomocí následujícího postupu můžete změnit velikost a umístění podokna konzoly a podokna skriptů. Po opětovném otevření prostředí Windows PowerShell ISE se zachovají změny velikosti a umístění, které jste provedli.

Změna velikosti podokna skriptů a podokna konzoly

  1. Pozastavte ukazatel na rozděleném řádku mezi podoknem skriptů a podoknem konzoly.

  2. Když se ukazatel myši změní na obousměrnou šipku, přetáhněte ohraničení a změňte velikost podokna.

Přesunutí podokna skriptů a podokna konzoly

Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete podokno skriptů přesunout nad podokno konzoly, stiskněte klávesu CTRL+1 nebo na panelu nástrojů klikněte na ikonu Zobrazit horní ikonu podokna skriptů nebo v nabídce Zobrazení klikněte na zobrazit podokno skriptů nahoře.

  • Pokud chcete podokno skriptů přesunout napravo od podokna konzoly, stiskněte ctrl +2 nebo na panelu nástrojů klikněte na ikonu Zobrazit podokno skriptů vpravo nebo v nabídce Zobrazit klikněte na Zobrazit podokno skriptů vpravo.

  • Chcete-li maximalizovat podokno skriptů, stiskněte klávesu CTRL+3 nebo na panelu nástrojů klikněte na ikonu Zobrazit podokno maximalizovaného skriptu nebo v nabídce Zobrazení klepněte na příkaz Zobrazit podokno maximalizované.

  • Chcete-li maximalizovat podokno konzoly a skrýt podokno skriptů, klikněte úplně vpravo na okraji řádku karet na ikonu Skrýt podokno skriptů v nabídce Zobrazení kliknutím zrušte výběr možnosti Zobrazit podokno skriptů.

  • Chcete-li zobrazit podokno skriptů při maximalizaci podokna konzoly, úplně vpravo na okraji řádku karet, klikněte na ikonu Zobrazit podokno skriptů nebo v nabídce Zobrazit kliknutím vyberte možnost zobrazit podokno skriptů.

Klávesové zkratky pro úpravy textu

Při úpravě textu můžete použít následující klávesové zkratky.

Akce Klávesové zkratky Použít v
Kopírování CTRL+C Podokno skriptů, podokno konzoly
Řezat CTRL+X Podokno skriptů, podokno konzoly
Najít ve skriptu CTRL+F Podokno skriptů
Najít další ve skriptu F3 Podokno skriptů
Najít předchozí ve skriptu SHIFT+F3 Podokno skriptů
Pasta CTRL+V Podokno skriptů, podokno konzoly
Předělat CTRL+Y Podokno skriptů, podokno konzoly
Nahradit ve skriptu CTRL+H Podokno skriptů
Uložit CTRL+S Podokno skriptů
Vybrat vše CTRL+A Podokno skriptů, podokno konzoly
Odčinit CTRL+Z Podokno skriptů, podokno konzoly

Klávesové zkratky pro spouštění skriptů

Při spouštění skriptů v podokně skriptů můžete použít následující klávesové zkratky.

Akce Klávesová zkratka
New CTRL+N
Otevřená CTRL+O
Běžet F5
Spustit výběr F8
Zastavit provádění CTRL+BREAK. Klávesu CTRL+C lze použít, pokud je kontext jednoznačný (pokud není vybraný žádný text).
Tab (k dalšímu skriptu) CTRL TAB Poznámka: Klávesa Tab+ k dalšímu skriptu funguje jenom v případě, že máte otevřenou jednu kartu PowerShellu nebo máte otevřenou více než jednu kartu PowerShellu, ale fokus je v podokně skriptů.
Tab (do předchozího skriptu) CTRL SHIFT+TAB Poznámka: Klávesa Tab+s předchozím skriptem funguje, pokud máte otevřenou jenom jednu kartu PowerShellu nebo máte otevřenou více než jednu kartu PowerShellu a fokus je v podokně skriptů.

Klávesové zkratky pro přizpůsobení zobrazení

K přizpůsobení zobrazení v prostředí Windows PowerShell ISE můžete použít následující klávesové zkratky. Jsou přístupné ze všech podoken v aplikaci.

Akce Klávesová zkratka
Přejít do podokna konzoly CTRL+D
Přejít do podokna skriptů CTRL+I
Zobrazit podokno skriptů CTRL+R
Skrýt podokno skriptů CTRL+R
Přesunout podokno skriptů nahoru CTRL+1
Přesunout podokno skriptů doprava CTRL+2
Maximalizovat podokno skriptů CTRL+3
Přiblížit CTRL+PLUS
Oddálit CTRL+MINUS

Klávesové zkratky pro ladicí skripty

Při ladění skriptů můžete použít následující klávesové zkratky.

Akce Klávesová zkratka Použít v
Spustit nebo pokračovat F5 Podokno skriptů při ladění skriptu
Krok do F11 Podokno skriptů při ladění skriptu
Přestoupit F10 Podokno skriptů při ladění skriptu
Vystoupit SHIFT+F11 Podokno skriptů při ladění skriptu
Zobrazení zásobníku volání CTRL+SHIFT+D Podokno skriptů při ladění skriptu
Zarážky seznamu CTRL+SHIFT+L Podokno skriptů při ladění skriptu
Přepnout zarážku F9 Podokno skriptů při ladění skriptu
Odebrat všechny zarážky CTRL+SHIFT+F9 Podokno skriptů při ladění skriptu
Zastavit ladicí program SHIFT+F5 Podokno skriptů při ladění skriptu

Poznámka:

Můžete také použít klávesové zkratky navržené pro konzolu Windows PowerShellu při ladění skriptů v prostředí Windows PowerShell ISE. Pokud chcete tyto klávesové zkratky použít, musíte zástupce zadat v podokně konzoly a stisknout klávesu ENTER.

Akce Klávesová zkratka Použít v
Continue C Podokno konzoly při ladění skriptu
Krok do S Podokno konzoly při ladění skriptu
Přestoupit V Podokno konzoly při ladění skriptu
Vystoupit O Podokno konzoly při ladění skriptu
Opakovat poslední příkaz (krok do/přes) VSTOUPIT Podokno konzoly při ladění skriptu
Zobrazení zásobníku volání K Podokno konzoly při ladění skriptu
Zastavit ladění Q Podokno konzoly při ladění skriptu
Výpis skriptu L Podokno konzoly při ladění skriptu
Zobrazení příkazů ladění konzoly H nebo ? Podokno konzoly při ladění skriptu

Klávesové zkratky pro karty Windows PowerShellu

Při používání karet Windows PowerShellu můžete použít následující klávesové zkratky.

Akce Klávesová zkratka
Zavření karty PowerShellu CTRL+W
Nová karta PowerShellu CTRL+T
Předchozí karta PowerShellu CTRL+SHIFT+TAB (Jenom v případě, že nejsou otevřené žádné soubory na žádné kartě PowerShellu)
Další karta Windows PowerShellu CTRL+TAB (Jenom v případě, že nejsou otevřené žádné soubory na žádné kartě PowerShellu)

Klávesové zkratky pro spuštění a ukončení

Ke spuštění konzoly Windows PowerShellu (PowerShell.exe) nebo ukončení prostředí Windows PowerShell ISE můžete použít následující klávesové zkratky.

Akce Klávesová zkratka
Východ ALT+F4
Spuštění PowerShell.exe (konzola Windows PowerShellu) CTRL+SHIFT+P

Správa zarážek

Informace o zarážce pro zrakově postižené osoby jsou k dispozici prostřednictvím rutin pro správu zarážek, jako je Get-PSBreakpoint a Set-PSBreakpoint. Další informace naleznete v tématu Jak spravovat zarážky v postupu ladění skriptů v prostředí Windows PowerShell ISE.

Viz také

Představení prostředí Windows PowerShell ISE