Přehled PlatyPS

Modul PlatyPS poskytuje rutiny, které umožňují vytvořit obsah nápovědy PowerShellu v Markdownu. Modul vytvoří soubory Markdownu s zástupným kódem pro každou rutinu v dokumentu cílového modulu. Soubory Markdownu pak upravíte tak, aby obsahovaly popisy a příklady. Pak můžete Markdown převést na formát MAML používaný rutinou PowerShellu Get-Help .