Sdílet prostřednictvím


Instalace jádra Windows PowerShellu 2.0

Toto téma vysvětluje, jak nainstalovat Windows PowerShell 2.0 Engine.

Windows PowerShell 3.0 je navržený tak, aby byl zpětně kompatibilní s Windows PowerShell 2.0. Rutiny, poskytovatelé, moduly snap-in, moduly a skripty napsané pro Windows PowerShell 2.0 běží v Windows PowerShell 3.0 a Windows PowerShell 4.0 beze změny. Vzhledem ke změně zásad aktivace modulu runtime v rozhraní Microsoft .NET Framework 4 však Windows PowerShell hostitelské programy, které byly napsány pro Windows PowerShell 2.0 a zkompilovány s modulem CLR (Common Language Runtime) 2.0, nelze beze změny spustit v novějších verzích Windows PowerShell, která je zkompilována pomocí modulu CLR 4.0.

Z důvodu zachování zpětné kompatibility s příkazy a hostitelskými programy, které jsou ovlivněny těmito změnami, jsou moduly Windows PowerShell 2.0, Windows PowerShell 3.0 a Windows PowerShell 4.0 navrženy tak, aby běžely vedle sebe. Windows PowerShell 2.0 Engine je také součástí Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 a Windows Management Framework 3.0. Modul Windows PowerShell 2.0 je určen pouze v případě, že existující skript nebo hostitelský program nelze spustit, protože není kompatibilní s Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell 4.0 nebo Rozhraním Microsoft .NET Framework 4. Očekává se, že takové případy budou vzácné.

Modul Windows PowerShell 2.0 je volitelnou funkcí Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 8 a Windows Server 2012. Ve starších verzích systému Windows při instalaci Windows Management Framework 3.0 instalace Windows PowerShell 3.0 zcela nahradí instalaci Windows PowerShell 2.0 v instalačním adresáři Windows PowerShell. Windows PowerShell 2.0 Engine však zůstane zachován.

Informace o spuštění modulu Windows PowerShell 2.0 najdete v tématu Spuštění modulu Windows PowerShell 2.0.

Na Windows 8.1 a Windows 8

Ve Windows 8.1 a Windows 8 je funkce Windows PowerShell 2.0 Engine ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud ho ale chcete použít, musíte zapnout možnost pro Rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5, kterou vyžaduje. Tato část také vysvětluje, jak zapnout a vypnout funkci Windows PowerShell 2.0 Engine.

Zapnutí rozhraní .NET Framework 3.5

 1. Na obrazovce Start zadejte Funkce systému Windows.

 2. Na panelu Aplikace klikněte na Nastavení a pak klikněte na Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows.

 3. V poli Funkce systému Windows klikněte na .NET Framework 3.5 (včetně rozhraní .NET 2.0 a 3.0) a vyberte ho.

  Když vyberete .NET Framework 3.5 (zahrnuje rozhraní .NET 2.0 a 3.0), pole se vyplní a označí, že je vybrána pouze část funkce. To však stačí pro Windows PowerShell 2.0 Engine.

Zapnutí a vypnutí Windows PowerShell 2.0 Engine

 1. Na obrazovce Start zadejte Funkce systému Windows.
 2. Na panelu Aplikace klikněte na Nastavení a pak klikněte na Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows.
 3. V poli Funkce systému Windows rozbalte uzel Windows PowerShell 2.0 a kliknutím na pole Modul Windows PowerShell 2.0 ho vyberte nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Na Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

Pomocí následujících postupů přidejte funkce Windows PowerShell 2.0 Engine a Microsoft .NET Framework 3.5. Modul Windows PowerShell 2.0 vyžaduje minimálně rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0.50727. Tento požadavek splňuje rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5.

Přidání funkce rozhraní .NET Framework 3.5

 1. V Správce serveru v nabídce Spravovat vyberte Přidat role a funkce.

  Nebo v Správce serveru klikněte na Všechny servery, klikněte pravým tlačítkem na název serveru a pak vyberte Přidat role a funkce.

 2. Na stránce Typ instalace vyberte Instalace na základě rolí nebo na základě funkcí.

 3. Na stránce Funkce rozbalte uzel Funkce rozhraní .NET 3.5 Framework a vyberte .NET Framework 3.5 (zahrnuje .NET 2.0 a 3.0).

  Ostatní možnosti v rámci daného uzlu se pro modul Windows PowerShell 2.0 nevyžadují.

Přidání funkce Windows PowerShell 2.0 Engine

 • V Správce serveru v nabídce Spravovat vyberte Přidat role a funkce.

  Nebo Správce serveru, klikněte na Všechny servery, klikněte pravým tlačítkem na název serveru a pak vyberte Přidat role a funkce.

 • Na stránce Typ instalace vyberte Instalace na základě rolí nebo na základě funkcí.

 • Na stránce Funkce rozbalte uzel Windows PowerShell (nainstalované) a vyberte Windows PowerShell 2.0 Engine.

Informace o spuštění modulu Windows PowerShell 2.0 najdete v tématu Spuštění modulu Windows PowerShell 2.0.

Viz také