Zasílání oznámení konkrétním počítačům a specifických výstrah konkrétním týmům

 

Publikováno: březen 2016

Rozsah platnosti: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

Když je v nástroji System Center 2012 – Operations Manager vygenerována výstraha, může to nástroj Operations Manager oznámit určeným jednotlivcům. Tato oznámení mají tři části:

  • Kanál, kterým mohou být e-maily, rychlé zprávy (IM) nebo textové zprávy (SMS). Možnost Oznámení může také automaticky spouštět příkazy při aktivaci výstrahy pro monitorovaný systém.

  • Odběratel, který definuje příjemce a harmonogram pro zasílání oznámení odběrateli.

  • Odběr, který definuje kritéria pro zasílání oznámení, kanál, který má být použit, a odběratelé, kterým mají být oznámení doručována.

Pomocí kombinace odběratele a odběru můžete nastavit, které výstrahy budou zasílány konkrétním jednotlivcům nebo týmům.

Předpokládejme například, že máte tým, který chce být informován o případných problémech na konkrétních testovacích serverech, které tým vlastní. Pokud byste chtěli nakonfigurovat oznámení pro tuto situaci, provedli byste tyto kroky:

  1. Vytvoření oznámení odběrateli, ve kterém by se používaly adresy pro jednotlivé členy týmu nebo adresa distribučního seznamu obsahující členy týmu.

  2. Vytvoření skupiny obsahující testovací servery, které chce tým monitorovat.

  3. Vytvoření odběru, který odešle oznámení o výstrahách odběrateli oznámení z kroku 1 pro výstrahy, ke kterým dojde u kteréhokoli člena skupiny z kroku 2.

Viz také

Jak lze povolit kanál oznámení pro rychlé zprávy
Jak povolit kanál oznámení pro textové zprávy (SMS)
Povolení kanálu oznamování příkazů
Postup vytvoření odběratelů oznámení
Postup vytvoření odběrů oznámení
Registrace odběru oznámení výstrah
Jak vytvořit a nakonfigurovat účet akce oznámení
Jak lze přizpůsobit obsah zprávy pro oznámení
Přihlášení k odběru oznámení z výstrahy
Postup vytvoření odběrů pomocí třídy a skupiny
Jak určit, jaké výstrahy Generovat oznámení (podmínky)
Povolení kanálu e-mailových oznámení