Sdílet prostřednictvím

Xamarin.Forms Kurz k Gridu

Než se pustíte do tohoto kurzu, měli byste úspěšně dokončit tyto položky:

V tomto kurzu se naučíte:

  • Vytvořte v XAML.Xamarin.FormsGrid
  • Zadat sloupce a řádky pro Grid
  • Rozložit obsah do více řádků nebo více sloupců v objektu Grid

V sadě Visual Studio 2019 nebo Visual Studio pro Mac vytvoříte jednoduchou aplikaci, která předvádí, jak rozložit ovládací prvky v objektu Grid. Na následujících snímcích obrazovky je zachycena finální aplikace:

Snímek obrazovky s objektem Grid, jehož obsah zasahuje do více sloupců a řádků, v iOSu a Androidu

K zobrazení změn uživatelského rozhraní bez opětovného sestavení aplikace použijete také Opětovné načítání za provozu Xamarin.Forms XAML.