Api Version Set

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje sadu verzí rozhraní API.

Delete

Odstraní konkrétní sadu verzí rozhraní API.

Get

Získá podrobnosti sady verzí rozhraní API určené jeho identifikátorem.

Get Entity Tag

Získá verzi stavu entity (Etag) sady verzí rozhraní API určenou jeho identifikátorem.

List By Service

Zobrazí kolekci sad verzí rozhraní API v zadané instanci služby.

Update

Aktualizuje podrobnosti o sadě verzí rozhraní API určené jeho identifikátorem.