Components

Operations

Create Or Update

Vytvoří (nebo aktualizuje) součást Přehledy aplikace. Poznámka: V operaci Put nelze zadat jinou hodnotu InstrumentationKey ani AppId.

Delete

Odstraní komponentu Přehledy aplikace.

Get

Vrátí komponentu Přehledy aplikace.

Get Purge Status

Získejte stav probíhající operace mazání.

List

Získá seznam všech komponent Přehledy aplikace v rámci předplatného.

List By Resource Group

Získá seznam komponent Přehledy aplikace v rámci skupiny prostředků.

Purge

Vyprázdní data v komponentě Přehledy aplikace sadou uživatelsky definovaných filtrů.

Aby bylo možné spravovat systémové prostředky, žádosti o vymazání se omezují při 50 opakováních...

Update Tags

Aktualizace značky existující komponenty. Chcete-li aktualizovat další pole, použijte metodu CreateOrUpdate.