Scale Unit Nodes

Operations

Get

Vrátí požadovaný uzel jednotky škálování.

List

Vrátí seznam všech uzlů jednotek škálování v umístění.

Power Off

Vypněte uzel jednotky škálování.

Power On

Zapněte uzel jednotky škálování.

Repair

Opraví uzel clusteru.

Shutdown

Vypněte uzel jednotky škálování.

Start Maintenance Mode

Spusťte režim údržby uzlu jednotky škálování.

Stop Maintenance Mode

Zastavte režim údržby uzlu jednotky škálování.