Billing Subscriptions

Operations

Get

Získá předplatné podle jeho ID. Operace se podporuje jenom pro fakturační účty s typem smlouvy Smlouva se zákazníkem Microsoftu.

Get By Customer

Získá předplatné podle jeho ID. Operace se podporuje jenom pro fakturační účty s typem smlouvy Smlouva s partnerem Microsoftu.

List By Billing Account

Zobrazí seznam předplatných pro fakturační účet. Operace se podporuje u fakturačních účtů s typem smlouvy Smlouva se zákazníkem Microsoftu nebo par společnosti Microsoft...

List By Billing Profile

Zobrazí seznam předplatných fakturovaných k fakturačnímu profilu. Operace se podporuje pro fakturační účty s typem smlouvy Smlouva se zákazníkem Microsoftu o...

List By Customer

Zobrazí seznam předplatných pro zákazníka. Operace se podporuje jenom pro fakturační účty s typem smlouvy Smlouva s partnerem Microsoftu.

List By Invoice Section

Uvádí předplatná, která se fakturují do oddílu faktury. Operace se podporuje jenom pro fakturační účty s typem smlouvy Microsoft Customer Agree...

Transfer

Přesune poplatky za předplatné do nového oddílu faktury. Nový oddíl faktury musí patřit do stejného fakturačního profilu jako stávající oddíl faktury. Tento o...

Validate Transfer

Ověří, jestli se dají poplatky za předplatné přesunout do nového oddílu faktury. Tato operace je podporována pouze pro produkty zakoupené s opakovaným c...