Assignment Operations

Operations

Get

Získejte operaci přiřazení podrobného plánu.

List

Operace výpisu pro dané přiřazení podrobného plánu v rámci předplatného nebo skupiny pro správu