Sdílet prostřednictvím


Operace zásad vydavatele – běžné hlavičky a parametry

Tato rozhraní API umožňují provádět operace zásad vydavatele ve službě Event Hubs.

Běžné parametry

Následující informace jsou společné pro všechny úlohy související se zásadami vydavatele služby Event Hubs:

  • V adrese URL nahraďte {api-version} za 2014-01 .
  • Nahraďte {servicebusNamespace} názvem oboru názvů.
  • Nahraďte {eventHubPath} cestou k centru událostí.
  • Nahraďte {publisherName} názvem vydavatele.

Společné hlavičky

Následující tabulka popisuje běžné hlavičky požadavků.

Hlavička požadavku Description
Authorization Určete jednu z následujících možností:
Content-Type Nastavte na application/atom+xml;type=entry;charset=utf-8.

Úlohy

Můžete provádět následující operace zásad vydavatele: