operace zásad Publisher – běžné hlavičky a parametry

Tato rozhraní API umožňují provádět operace zásad vydavatele ve službě Event Hubs.

Běžné parametry

Následující informace jsou společné pro všechny úlohy související se zásadami vydavatele služby Event Hubs:

 • 2014-01 Nahraďte {api-version} ji v adrese URL.
 • Nahraďte {servicebusNamespace} názvem oboru názvů.
 • Nahraďte {eventHubPath} cestou k centru událostí.
 • Nahraďte {publisherName} názvem vydavatele.

Společné hlavičky

Následující tabulka popisuje běžné hlavičky požadavků.

Hlavička požadavku Description
Authorization Určete jednu z následujících možností:
 • token webového tokenu JSON (Azure AD) Azure Active Directory (JWT).
  Příklad: Authorization: Bearer <Azure AD JWT token>.
  Informace o generování tokenu Azure AD najdete v tématu Získání tokenu Azure AD.
 • Token SAS.
  Příklad: Authorization: SharedAccessSignature sr=<NAMESPACE NAME>.servicebus.windows.net&sig=<SHARED ACCESS KEY>&se=<TOKEN EXPIRY INSTANT>&skn=<SHARED KEY NAME>.
  Informace o generování tokenu SAS najdete v tématu Generování tokenu sdíleného přístupového podpisu a generování tokenu SAS.
Content-Type Nastavte na application/atom+xml;type=entry;charset=utf-8.

Úkoly

Můžete provádět následující operace zásad vydavatele: