Referenční informace k rozhraní REST API služby Custom Location

Jako entension umístění Azure poskytuje vlastní umístění způsob, jak správci tenantů používat clustery Kubernetes s podporou Azure Arc jako cílová umístění pro nasazení instancí služeb Azure.

Skupiny operací REST

Rozhraní REST API vlastních umístění poskytuje operace pro práci s následujícími prostředky:

Skupina operací Popis
Vlastní umístění Operace pro správu prostředků vlastního umístění