Individual Enrollment - Delete

Odstraňte záznam registrace zařízení.

DELETE https://your-dps.azure-devices-provisioning.net/enrollments/{id}?api-version=2021-06-01

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
id
path True
  • string

ID registrace.

api-version
query True
  • string

Verze rozhraní API, která se má použít pro požadavek. Mezi podporované verze patří: 2021-06-01

Hlavička požadavku

Name Required Type Description
If-Match
  • string

ETag záznamu registrace.

Odpovědi

Name Type Description
204 No Content

Success

Other Status Codes

Chybová odpověď

Definice

ProvisioningServiceErrorDetails

Obsahuje vlastnosti chyby vrácené službou Azure IoT Hub Provisioning Service.

Name Type Description
errorCode
  • integer
info
  • object
message
  • string
timestampUtc
  • string
trackingId
  • string