Traffic

Operations

Get Traffic Flow Segment

Segment toku provozu

Platí pro: viz cenové úrovně.

Tato služba poskytuje informace o rychlostech a dobách jízdy silničního fragmentu nejblíže danému ...

Get Traffic Flow Tile

Dlaždice Tok provozu

Platí pro: viz cenové úrovně.

Rozhraní AZURE Flow Tile API poskytuje dlaždice o velikosti 256 × 256 pixelů zobrazující tok provozu. Všechny dlaždice používají stejný systém mřížky. Bve...

Get Traffic Incident Detail

Podrobnosti dopravního incidentu

Platí pro: viz cenové úrovně.

Toto rozhraní API poskytuje informace o dopravních incidentech uvnitř daného ohraničujícího rámečku na základě aktuálního...

Get Traffic Incident Tile

Dlaždice Dopravní incident

Platí pro: viz cenové úrovně.

Tato služba obsluhuje dlaždice 256 × 256 pixelů zobrazující dopravní incidenty. Všechny dlaždice používají stejný systém mřížky. Beca...

Get Traffic Incident Viewport

Zobrazení dopravního incidentu

Platí pro: viz cenové úrovně.

Toto rozhraní API vrací právní a technické informace pro oblast zobrazení popsanou v požadavku. Mělo by to být ...