Diagnostic Settings

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje nastavení diagnostiky pro zadaný prostředek.

Delete

Odstraní existující nastavení diagnostiky pro zadaný prostředek.

Get

Získá aktivní nastavení diagnostiky pro zadaný prostředek.

List

Získá aktivní seznam nastavení diagnostiky pro zadaný prostředek.