Sdílet prostřednictvím


Registered Asns

Operace

Create Or Update

Vytvoří nové zaregistrované ASN se zadaným názvem v rámci daného předplatného, skupiny prostředků a partnerského vztahu.

Delete

Odstraní existující zaregistrované ASN se zadaným názvem v rámci daného předplatného, skupiny prostředků a partnerského vztahu.

Get

Získá existující zaregistrované ASN se zadaným názvem v rámci daného předplatného, skupiny prostředků a partnerského vztahu.

List By Peering

Seznamy všechna registrovaná asn v rámci daného předplatného, skupiny prostředků a partnerského vztahu.