Sdílet prostřednictvím


Reservation Order

Operations

Calculate

Výpočet ceny pro ReservationOrder.

Change Directory

Změnit adresář pro ReservationOrder.

Get

Získejte konkrétní ReservationOrder.

List

Získat všechny ReservationOrders.

Purchase

Nákupní ReservationOrder