Automatické škálováníTriggeru

Popisuje trigger pro provádění operace automatického škálování.

Dědičnost

AutoScalingTrigger je základní typ polymorfního modelu typu. Vlastnost "druh" je diskriminující pro odvozené typy. Hodnota vlastnosti kind určuje serializovaný obsah na drátě (jeden z následujících odvozených typů). Následující tabulka uvádí hodnotu Kind vlastnosti a odpovídající odvozený typ, který představuje.

Odvozené typy

Druhu Odvozený typ
AverageLoad AverageLoadScalingTrigger