Sdílet prostřednictvím


BackupScheduleFrequencyType – výčet

type: string

Popisuje frekvenci spouštění plánu zálohování na základě času.

Možné hodnoty:

  • Invalid – Označuje neplatný typ frekvence plánu zálohování. Všechny výčty Service Fabric mají neplatný typ.
  • Daily – Označuje, že se plán zálohování na základě času opakuje s denní frekvencí.
  • Weekly – Označuje, že se plán zálohování na základě času opakuje s týdenní frekvencí.