Sdílet prostřednictvím


ClusterUpgradeDomainCompletedEvent

Událost dokončení domény upgradu clusteru

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
EventInstanceId string (uuid) Yes
Category řetězec No
TimeStamp string (datum a čas) Ano
HasCorrelatedEvents boolean Ne
TargetClusterVersion řetězec Yes
UpgradeState řetězec Yes
UpgradeDomains řetězec Yes
UpgradeDomainElapsedTimeInMs číslo (dvojité) Ano

EventInstanceId

Typ: řetězec (uuid)
Povinné: Ano

Identifikátor instance FabricEvent.


Category

Typ: string
Povinné: Ne

Kategorie události.


TimeStamp

Typ: řetězec (datum a čas)
Povinné: Ano

Časová událost byla zaznamenána.


HasCorrelatedEvents

Typ: logická
Povinné: Ne

Zobrazuje, že jsou k dispozici existující související události.


TargetClusterVersion

Typ: string
Povinné: Ano

Cílová verze clusteru.


UpgradeState

Typ: string
Povinné: Ano

Stav upgradu.


UpgradeDomains

Typ: string
Povinné: Ano

Upgradujte domény.


UpgradeDomainElapsedTimeInMs

Typ: číslo (dvojité)
Povinné: Ano

Doba trvání upgradu domény v milisekundách