Sdílet prostřednictvím


Výčet EntityKind

type: string

Typ entity Service Fabric, jako je cluster, uzel, aplikace, služba, oddíl, replika atd.

Možné hodnoty:

  • Invalid – Označuje neplatný druh entity. Všechny výčty Service Fabric mají neplatný typ. Hodnota je nula.
  • Node – Označuje, že entita je uzel Service Fabric. Hodnota je 1.
  • Partition – Označuje, že entita je oddíl Service Fabric. Hodnota je 2.
  • Service – Označuje, že entita je služba Service Fabric. Hodnota je 3.
  • Application – Označuje, že entita je aplikace Service Fabric. Hodnota je 4.
  • Replica – Označuje, že entita je replikou Service Fabric. Hodnota je 5.
  • DeployedApplication – Označuje, že entita je nasazená aplikace Service Fabric. Hodnota je 6.
  • DeployedServicePackage – Označuje, že entita je balíček služby nasazený službou Service Fabric. Hodnota je 7.
  • Cluster – Označuje, že entita je cluster Service Fabric. Hodnota je 8.