Výčet EntityKind

type: string

Typ entity Service Fabric entity, jako je cluster, uzel, aplikace, služba, oddíl, replika atd.

Možné hodnoty:

  • Invalid - Označuje neplatný druh entity. Všechny Service Fabric výčty mají neplatný typ. Hodnota je nula.
  • Node– Označuje entitu jako uzel Service Fabric. Hodnota je 1.
  • Partition– Označuje entitu jako oddíl Service Fabric. Hodnota je 2.
  • Service– Označuje entitu jako službu Service Fabric. Hodnota je 3.
  • Application– Označuje, že entita je Service Fabric aplikace. Hodnota je 4.
  • Replica– Označuje entitu jako repliku Service Fabric. Hodnota je 5.
  • DeployedApplication– Označuje entitu jako Service Fabric nasazenou aplikaci. Hodnota je 6.
  • DeployedServicePackage– Označuje, že entita je Service Fabric nasazený balíček služby. Hodnota je 7.
  • Cluster– Označuje, že entita je cluster Service Fabric. Hodnota je 8.