Chyba infrastruktury

Operace rozhraní REST API pro Service Fabric vrací standardní stavové kódy HTTP. Tento typ definuje další informace vrácené z operací rozhraní API Service Fabric, které nejsou úspěšné.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
Error FabricErrorError Yes

Error

Typ: FabricErrorError
Povinné: Ano

Objekt chyby obsahující kód chyby a chybovou zprávu