GuidPropertyValue

Popisuje hodnotu vlastnosti Service Fabric typu Guid.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
Data string (uuid) Yes

Data

Typ: řetězec (uuid)
Povinné: Ano

Data hodnoty vlastnosti.