ReplicaHealth

Představuje základní třídu pro stavovou repliku služby nebo stav instance bezstavové služby. Obsahuje agregovaný stav repliky, události stavu a vyhodnocení, které není v pořádku.

Dědičnost

ReplikaHealth je základní typ polymorfního modelu typu. Vlastnost ServiceKind je diskriminující pro odvozené typy. Hodnota vlastnosti ServiceKind určuje serializovaný obsah na drátu (jeden z následujících odvozených typů). Následující tabulka uvádí hodnotu Kind vlastnosti a odpovídající odvozený typ, který představuje.

Odvozené typy

ServiceKind Odvozený typ
Stavové StatefulServiceReplicaHealth
Bezstavová Bezstavová službaInstanceHealth