Sdílet prostřednictvím


UnplacedReplicaInformation

Obsahuje informace pro neumístěnou repliku.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
ServiceName řetězec No
PartitionId string (uuid) Ne
UnplacedReplicaDetails pole řetězce Ne

ServiceName

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Název služby


PartitionId

Typ: řetězec (uuid)
Povinné: Ne

ID oddílu.


UnplacedReplicaDetails

Typ: pole řetězce
Povinné: Ne

Seznam důvodů, kvůli kterým nelze repliku umístit.