WaitForPrimarySwapSafetyCheck

Bezpečnostní kontrola, že před zahájením upgradu čeká na přesunutí primární repliky z uzlu, abyste zajistili dostupnost primární repliky pro oddíl.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
PartitionId string (uuid) No

PartitionId

Typ: řetězec (uuid)
Povinné: Ne

ID oddílu, který prochází bezpečnostní kontrolou.