Sdílet prostřednictvím


WaitForPrimarySwapSafetyCheck

Bezpečnostní kontrola, která před zahájením upgradu čeká na přesun primární repliky z uzlu, aby se zajistila dostupnost primární repliky pro oddíl.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
PartitionId string (uuid) No

PartitionId

Typ: řetězec (uuid)
Povinné: Ne

ID oddílu, který prochází bezpečnostní kontrolou.