Sdílet prostřednictvím


ChaosScheduleJob v82

Definuje pravidlo opakování a parametry chaosu, které se mají použít s plánem chaosu.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
ChaosParameters řetězec No
Days ChaosScheduleJobActiveDaysOfWeek Ne
Times pole TimeRange Ne

ChaosParameters

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Odkaz, na který se mají použít parametry chaosu plánu chaosu.


Days

Typ: ChaosScheduleJobActiveDaysOfWeek
Povinné: Ne

Definuje dny v týdnu, pro které se spustí úloha plánu chaosu.


Times

Typ: pole TimeRange
Povinné: Ne

Seznam časových rozsahů, které určují, kdy se má tato úloha během aktivních dnů spustit. Časy se interpretují jako UTC.