Sdílet prostřednictvím


DeployServicePackageToNodeDescription v82

Definuje popis pro stahování balíčků přidružených k manifestu služby do mezipaměti image v uzlu Service Fabric.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
ServiceManifestName řetězec Yes
ApplicationTypeName řetězec Yes
ApplicationTypeVersion řetězec Yes
NodeName řetězec Yes
PackageSharingPolicy pole PackageSharingPolicyInfo Ne

ServiceManifestName

Typ: řetězec
Povinné: Ano

Název manifestu služby, jehož balíčky je potřeba stáhnout.


ApplicationTypeName

Typ: řetězec
Povinné: Ano

Název typu aplikace definovaný v manifestu aplikace.


ApplicationTypeVersion

Typ: řetězec
Povinné: Ano

Verze typu aplikace, jak je definována v manifestu aplikace.


NodeName

Typ: řetězec
Povinné: Ano

Název uzlu Service Fabric.


PackageSharingPolicy

Typ: pole PackageSharingPolicyInfo
Povinné: Ne

Seznam informací o zásadách sdílení balíčků