DeployServicePackageToNodeDescription v82

Definuje popis stahování balíčků přidružených k manifestu služby do mezipaměti image na Service Fabric uzlu.

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
ServiceManifestName řetězec Yes
ApplicationTypeName řetězec Yes
ApplicationTypeVersion řetězec Yes
NodeName řetězec Yes
PackageSharingPolicy pole PackageSharingPolicyInfo No

ServiceManifestName

Typ: řetězec
Povinné: Ano

Název manifestu služby, jehož balíčky je potřeba stáhnout.


ApplicationTypeName

Typ: řetězec
Povinné: Ano

Název typu aplikace definovaný v manifestu aplikace.


ApplicationTypeVersion

Typ: řetězec
Povinné: Ano

Verze typu aplikace definovaná v manifestu aplikace.


NodeName

Typ: řetězec
Povinné: Ano

Název uzlu Service Fabric.


PackageSharingPolicy

Typ: pole PackageSharingPolicyInfo
Povinné: Ne

Seznam informací o zásadách sdílení balíčků