UpgradeOrchestrationServiceStateSummary v82

Souhrn stavu služby Service Fabric Služby orchestrace upgradu

Vlastnosti

Název Typ Vyžadováno
CurrentCodeVersion řetězec No
CurrentManifestVersion řetězec No
TargetCodeVersion řetězec No
TargetManifestVersion řetězec No
PendingUpgradeType řetězec No

CurrentCodeVersion

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Aktuální verze kódu clusteru


CurrentManifestVersion

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Aktuální verze manifestu clusteru


TargetCodeVersion

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Verze cílového kódu clusteru.


TargetManifestVersion

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Cílová verze manifestu clusteru


PendingUpgradeType

Typ: řetězec
Povinné: Ne

Typ čekajícího upgradu clusteru.