Job Target Groups

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje cílovou skupinu.

Delete

Odstraní cílovou skupinu.

Get

Získá cílovou skupinu.

List By Agent

Získá všechny cílové skupiny v agentu.