Job Steps

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje krok úlohy. Tím se implicitně vytvoří nová verze úlohy.

Delete

Odstraní krok úlohy. Tím se implicitně vytvoří nová verze úlohy.

Get

Získá krok úlohy v aktuální verzi úlohy.

Get By Version

Získá zadanou verzi kroku úlohy.

List By Job

Získá všechny kroky úlohy pro aktuální verzi úlohy.

List By Version

Získá všechny kroky úlohy v zadané verzi úlohy.