Deleted Accounts

Operations

Get

Získejte vlastnosti zadaného odstraněného prostředku účtu.

List

Zobrazí seznam odstraněných účtů v rámci předplatného.